Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

Mamą być Bieniewska Marta

określający m.in. zasady zakładania Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży
poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o
prawach Konsumenta.
SPIS TREŚCI
§ 1. DEFINICJE 2
§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 2
§ 3. WYMOGI TECHNICZNE 2
§ 4. KONTO 3
§ 5. ZAKUPY W SKLEPIE 3
§ 6. PŁATNOŚCI 4
§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 4
§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 5
§ 9. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 6
§ 10. REKLAMACJE 7
§ 11. DANE OSOBOWE 8
§ 12. ZASTRZEŻENIA 10
§ 13. POSTANOWIENIA DODATKOWE 10
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10
Załącznik nr 1 do Regulaminu 12
REGULAMIN NEWSLETTERA 13
§ 1. Definicje 13
§ 2. Postanowienia ogólne 13
§ 3. Newsletter 13
§ 4. Dane osobowe 14
§ 5. Reklamacje 15
§ 6. Postanowienia końcowe 15

§ 1 DEFINICJE
1.1 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
1.2 Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną),
dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
1.3 Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
1.4 Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
1.5 Regulamin – ten regulamin.
1.6 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), które określa obowiązki Sprzedawcy i uprawnienia
Kupujących w zakresie ochrony danych osobowych.
1.7 Sklep – sklep internetowy Mamą być Bieniewska Marta   prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem www.mamabyc-sklep.pl
1.8 Sprzedawca – Mamą być Bieniewska Marta  jednoosobowa działalność gospodarcza z
siedzibą w Ełku, adres siedziby: Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk , NIP: 8481875809  REGON:384509708
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
2.1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:
2.1.1. pocztowo – adres pocztowy: Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk
2.1.2. mailowo – adres e-mail: mamabycelk@gmail.com
2.1.3. telefonicznie – numer telefonu: 798 817 129
2.2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną w ramach Sklepu usługę
formularza kontaktowego, umożliwiającą wysłanie wiadomości do
Sprzedawcy. Skorzystanie z tej usługi wymaga uprzedniego zapoznania się z
Regulaminem i potwierdzenia tego faktu, wprowadzenia swojego imienia oraz
adresu e-mail oraz treści wiadomości i przyciśnięcia przycisku „Wyślij”.
2.3. Przed wysłaniem wiadomości, osoba kontaktująca się ze Sprzedawcą
powinna zapoznać się z Polityką prywatności.
2.4. Sprzedawca odpowiada na wiadomość kierując ją bezpośrednio na adres e-
mail wskazany w ramach formularza kontaktowego.
2.5. Kontakt ze Sprzedawcą w celu zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od
umowy) jest możliwy na adres: Mamą być Bieniewska Marta , Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk 
2.6. Kontakt ze Sprzedawcą w celu wysłania reklamowanego towaru: Mamą być Bieniewska Marta, Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
3.1.1. urządzenie z dostępem do Internetu
3.1.2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
3.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie oraz korzystania z Konta, poza wymogami
określonymi w ust. 1, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
3.3. Korzystanie ze Sklepu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za jego
pośrednictwem nie jest związane z innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa
systemu teleinformatycznego osoby korzystającej ze Sklepu, niż zwykłe
zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą
m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich
zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego osoby
korzystającej ze Sklepu lub samego Sklepu w celu nielegalnego pozyskania
informacji, w tym danych osobowych.
3.4. W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w
ustępie poprzedzającym, zaleca się, aby osoba korzystająca ze Sklepu
stosowała oprogramowanie chroniące przed tymi zagrożeniami, w postaci
programów antywirusowych i podobnych. Sprzedawca stosuje adekwatne
środki bezpieczeństwa zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych,
w tym danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu i ich
ochrony przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich, w szczególności
poprzez szyfrowanie danych przesyłanych za pośrednictwem Sklepu.
3.5. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłej i nieprzerwanej dostępności Sklepu, w
szczególności Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia
lub ograniczenia dostępności Sklepu, w tym na czas niezbędny do
przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, lub też w związku z koniecznością
modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sprzedawca zamieści w Sklepie z
odpowiednim wyprzedzeniem komunikat o planowanych przerwach w
dostępności Sklepu.
§ 4 KONTO
4.1. W ramach Sklepu Kupujący może założyć Konto.
4.2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
4.3. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii
zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu
zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
4.4. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4.5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na
zasadach wskazanych w Regulaminie.
4.6. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie
zrezygnować z Konta.
4.7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do
Sprzedawcy na adres e-mail: mamabycelk@gmail.com, czego skutkiem będzie
niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie
prowadzenia Konta.

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE
5.1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
5.2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się
wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to
zastosowanie, koszty dostawy towaru.
5.3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
5.4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru
oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do
zrealizowania złożonego zamówienia.
5.5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i
zapoznania się przez Kupującego z Regulaminem.
5.6. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący łożenie zamówienia jest tożsame z
zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
5.7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy
sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
5.8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub
dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy
każdym ewentualnym zamówieniu.
§ 6 PŁATNOŚCI
6.1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
6.1.1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.1.2. za pomocą karty płatniczej:
 Visa
 Visa Electron
 MasterCard
 MasterCard Electronic
 Maestro
6.1.3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
 PayPal
 PayU
6.1.4. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru
do Kupującego.

6.2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie
należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
6.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze
względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe
wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
6.4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur
elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją
akceptację.
§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
7.2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
7.3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie,
Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
7.4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o
różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie
właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
7.5. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
wybraną przez Kupującego metodą dostawy. Kupujący oczekujący dostawy
zagranicznej powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą w celu
uzgodnienia warunków dostawy.
7.6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką
metodę dostawy wybrał Kupujący:
7.6.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
7.6.2. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
7.6.3. do paczkomatów InPost.
§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy
zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9
Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
8.2.1. w którym Konsument, lub osoba, o której mowa w punkcie 8.1.
Regulaminu, weszła w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w
posiadanie tego towaru;
8.2.2. w którym Konsument, lub osoba, o której mowa w punkcie 8.1.
Regulaminu, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym
osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub
taką osobę, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
dostarczane są osobno;
8.2.3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści
cyfrowych.

8.3. Aby Konsument, lub osoba, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, mogła
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
8.4. Konsument, lub osoba, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, może
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument, lub
osoba, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, wyśle informację dotyczącą

wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi lub osobie, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu,
wszystkie otrzymane od niej płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Konsumenta lub taką osobę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o decyzji Konsumenta, lub takiej osoby, o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
8.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub osobę, o której mowa w punkcie
8.1. Regulaminu użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub taka
osoba zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku Konsument ani
taka osoba nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Konsument lub osoba, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu,
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest
zachowany, jeżeli Konsument lub taka osoba odeśle towar przed upływem
terminu 14 dni.
8.10. Konsument oraz osoba, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8.11. Konsument oraz osoba, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, odpowiada
tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.
8.12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez Konsumenta lub osobę, o której mowa w punkcie 8.1.
Regulaminu, kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek
bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi ani osobie, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, w
odniesieniu do umowy:
9.1.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub osoby, o której
mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, lub służąca zaspokojeniu
zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta lub takiej osoby;
9.1.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.1.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.1.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
9.1.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.1.6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
9.1.7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
9.1.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta lub osoby, o której mowa w punkcie 8.1.
Regulaminu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu Konsumenta lub takiej osoby przez Sprzedawcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 REKLAMACJE
10.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania
wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi
lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
10.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach
określonych w Kodeksie cywilnym:
10.2.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
10.2.2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
10.2.3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
10.2.4. żądać usunięcia wady.
10.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres
pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
10.4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny
lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację,
powód składania reklamacji oraz żądanie.
10.5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do
dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na
adres Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk
10.6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a
także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
10.7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu lub Konta należy kierować na adres e-
mail wskazany w § 2 Regulaminu.
10.8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.


10.9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów
prawa powszechnie obowiązujących w Polsce.
10.10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby
składającej reklamację, tj. na pocztowy adres korespondencyjny lub mailowo,
a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia
reklamacji.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
10.11. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
10.11.1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

10.11.2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
10.11.3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika

Konsumentów;

10.11.4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 11 DANE OSOBOWE
11.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas
korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
11.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania
danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie
Polityce prywatności.
11.3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, jest:
11.3.1. w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Kupującego w
związku z zakupami w Sklepie: realizacja zamówień. Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie
Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
 ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z
rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na
przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11.3.2. w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Kupującego w
związku z założeniem Konta: wykonanie usługi prowadzenia Konta.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub działania
podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz
 prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na
przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11.4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do zawarcia umowy sprzedaży bądź świadczenia usługi
prowadzenia Konta. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
sprzedaży w Sklepie bądź prowadzenie Konta.
11.5. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
11.5.1. w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z

zakupami w Sklepie:
 przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między
Kupującym a Sprzedawcą;
 na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny,
zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub
Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez
Sklep;
 zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego
danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co
nastąpi najpóźniej.
11.5.2. w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z
prowadzeniem Konta:
 Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na
żądanie Kupującego;
 ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub
Sprzedawcę, związanych z Kontem;
 zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego
danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co
nastąpi najpóźniej.

11.6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
11.6.1. dostępu do swoich danych osobowych,
11.6.2. sprostowania swoich danych osobowych,
11.6.3. usunięcia swoich danych osobowych,

11.6.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
11.6.5. przeniesienia danych do innego administratora.
11.7. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
interesach realizowanych przez administratora).
11.8. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
11.9. Usługobiorca realizuje swoje prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
11.10. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§ 12 ZASTRZEŻENIA
12.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym.
12.2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę
sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest
na czas i w celu realizacji zamówienia.
12.3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
12.4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
12.5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się
odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o
ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
§ 13 POSTANOWIENIA DODATKOWE
13.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
podmiotowi innemu niż Konsument lub osoba, o której mowa w punkcie 8.1.
Regulaminu.
13.2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego
niebędącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w punkcie 8.1.
Regulaminu, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona. W
odniesieniu do osoby, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu,
odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w najszerszym prawnie
dopuszczalnym zakresie.
13.3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem
lub osobą, o której mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującym w Polsce.

14.2. Regulamin udostępniany jest na Stronie w formacie PDF w sposób
umożliwiający jego pobranie i zapisanie.
14.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może
zostać zmieniony z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w
szczególności:
14.3.1. konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub
odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
14.3.2. potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów
prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
14.3.3. potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych
sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach
dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
14.3.4. zmianę działania Sklepu, w tym jego rozbudowa i dodanie nowych
funkcjonalności;
14.3.5. zmianę warunków technicznych świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach Sklepu;
14.3.6. potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby
pojawiły się w Regulaminie;
14.3.7. konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub
naruszeń Regulaminu.

14.4. Sprzedawca poinformuje o planowanej zmianie Regulaminu z przynajmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie przekazana w formie
komunikatu informującego o wprowadzonych zmianach w Sklepie. Ponadto
Sprzedawca poinformuje o planowanej zmianie Regulaminu osoby
posiadające Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na
przypisany do Konta adres.
14.5. W przypadku gdy Kupujący posiadający Konto nie wyrazi akceptacji dla
planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez
wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy
mamabycelk@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie
prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej,
jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
14.6. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili
wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej
przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
14.7. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego z datą jego obowiązywania, z
zastrzeżeniem punktów 14.5. – 14.6. Regulaminu.
14.8. Do Kupujących, którzy zawarli umowę sprzedaży przed wejściem w życie
Regulaminu, stosuje się Regulamin w postaci, która obowiązywała w chwili
dokonania zakupu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument
może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy)

Mamą być Bieniewska Marta 
Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk 
adres e-mail: mamabycelk@gmail.com
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o
dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)  ...............................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
........................................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN NEWSLETTERA

SKLEPU Mamą być Bieniewska Marta Bieniewska Marta 

§ 1 Definicje
1.1 Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
1.2 Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki
której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną
uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o
ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
1.3 Sklep – sklep internetowy Mamą być Bieniewska Marta prowadzony przez Usługodawcę pod
adresem www.mamabyc-sklep.pl
1.4 Usługodawca – Mamą być Bieniewska Marta  jednoosobowa działalność gospodarcza z
siedzibą w Ełku, adres siedziby: Wojska Polskiego 26, 19-300 Ełk , NIP: 8481875809  REGON:384509708
1.5 Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
§ 2 Postanowienia ogólne
2.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę Newsletter.
2.2. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2.3. Korzystanie z usługi Newsletter nie jest związane z innymi zagrożeniami dla
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, niż zwykłe
zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą
m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich
zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego
Usługobiorcy lub Usługodawcy w celu nielegalnego pozyskania informacji, w
tym danych osobowych.
2.4. W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w
ustępie poprzedzającym, zaleca się, aby Usługobiorca stosował
oprogramowanie chroniące przed tymi zagrożeniami, w postaci programów
antywirusowych i podobnych. Usługodawca stosuje adekwatne środki
bezpieczeństwa zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym
danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Newslettera i ich
ochrony przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich, w szczególności
poprzez szyfrowanie danych przesyłanych za pośrednictwem Newslettera.
§ 3 Newsletter
3.1. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest:
3.1.1. urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji,
obsługującą JavaScript oraz pliki cookies,

3.1.2. dostęp do sieci Internet,
3.1.3. aktywne konto e-mail.
3.2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-
mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
3.3. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter,
podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na
który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera oraz
potwierdza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji
handlowych dotyczących Usługodawcy i podmiotów trzecich na podany przez
siebie adres e-mail i przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w tym
celu.
3.4. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie
usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
3.5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas
nieoznaczony.
3.6. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany
podać swój prawidłowy adres e-mail.
3.7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się
informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
3.8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o
której mowa w punkcie 2.9. powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail
Usługodawcy: mamabyc-sklep.pl.
3.9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub
wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować
niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
§ 4 Dane osobowe
4.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w
związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca.
4.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania
danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie
Polityce prywatności.
4.3. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera.
4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o
świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także zgoda
Usługobiorcy (art. 6 ust. 1. lit. a RODO).
4.5. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że
Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
4.6. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
4.6.1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
4.6.2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub
Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

4.6.3. Usługobiorca cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
podanych w celach marketingowych;
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.
4.7. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
4.7.1. dostępu do swoich danych osobowych,
4.7.2. sprostowania swoich danych osobowych,
4.7.3. usunięcia swoich danych osobowych,
4.7.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4.7.5. przenoszenia danych.
4.8. Ponadto Usługobiorcy przysługuje prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na
przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę
Usługobiorcy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed cofnięciem.
4.9. Usługobiorcy przysługuje również prawo wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
interesach realizowanych przez administratora).
4.10. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z
Usługodawcą.
4.11. Usługobiorca realizuje swoje prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
4.12. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
§ 5 Reklamacje
5.1. Reklamacje dotyczące działania Newslettera, mogą być składane pisemnie
lub mailowo na adres Usługodawcy wskazany w § 1 punkt 1.4. Regulaminu.
5.2. W reklamacji należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres
korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na
reklamację, powód składania reklamacji oraz ewentualne żądanie.
5.3. Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów
prawa powszechnie obowiązujących w Polsce i udziela odpowiedzi na
reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
5.4. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby
składającej reklamację w myśl ust. 2 powyżej, a jeżeli takich wskazań brak – w
sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji.
5.5. Postępowanie reklamacyjne jest całkowicie dobrowolne.
§ 6 Postanowienia końcowe
6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych
przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu

spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa,
mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
6.2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-
mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
6.3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do
chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
6.4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien
wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: mamabyc-sklep.pl,
co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą
wejścia w życie planowanych zmian.
6.5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze
bezprawnym.
6.6. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem lub osobą fizyczną
zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, sądem dla rozstrzygnięcia sporu dotyczącego usługi Newsletter
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
6.7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
6.8. Regulamin podlega przepisom polskiego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl